czwartek, 15 września 2011

Czym jest pożyczka? ABC Kredytobiorcy - cz.1.

Często w naszym życiu zdarzają się sytuacje, w których trudno związać koniec z końcem. Wówczas sięgamy po kredyt bądź pożyczkę, tak czy inaczej zadłużając się. Jeśli zatem naprawdę nie mamy innego wyjścia, warto chociaż dokonać tego z głową. Aby więc ułatwić poszukiwanie informacji oraz pomóc podjąć różne decyzje przyszłym Kredytobiorcom, przedstawię przed Wami serię postów, które odpowiedzą na wszystkie podstawowe pytania, dot. tego tematu. Będzie to małe kompendium wiedzy, zawierające wszystko co wiedzieć trzeba zanim zaciągnie się dług. 

Czym jest pożyczka? 

Zacząć muszę od tego, iż mimo że kredyt i pożyczka często są pojęciami używanymi wymiennie, oznaczają dwie różne rzeczy. Przede wszystkim pożyczka, wszelkie swe uwarunkowania znajduje w Kodeksie Cywilnym, a udzielić jej może praktycznie każdy. Stronami umowy pożyczki mogą być więc osoby fizyczne, osoby prawne, a nawet jednostki organizacyjne, takie jak spółki jawne czy wspólnoty mieszkaniowe, nie posiadające zatem osobowości prawnej. Jeśli chodzi o samą umowę, tu również przepisy pozostawiają dużą dowolność, może być ona sporządzona zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Zakłada się jednak, iż pożyczki, których przedmiot przekracza 500 zł, winny być poparte umową w formie dokumentu. Jasnym jest oczywiście, że najlepszym rozwiązaniem, w przypadku każdej sumy, jest umowa, złożona na piśmie - znacząco ułatwia ona ewentualne postępowania sądowe. Kolejną sprawą, dla której przepisy nie są zbyt konkretne, jest czas trwania umowy. Zasadniczo, umowa pożyczki musi zostać zawarta na czas określony, nie ma jednak żadnych konkretnych wytycznych, co do długości okresu jej trwania. Dla obu stron, szczególnie dla pożyczkobiorcy, korzystnym będzie mimo wszystko precyzyjne określenie daty spłacenia ów zadłużenia. Uzasadnię to tym, iż w przypadku nieokreślenia terminu spłaty, pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócenia całości zadłużenia, w terminie 6 tygodni, od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. 
Równie ważnym aspektem, będącym często wyznacznikiem tego, gdzie zaciagamy zadłużenie, jest oprocentowanie. W myśl przepisów, pożyczka nie musi być odpłatna, niestety w większości przypadków jest. Praktycznie każdy pożyczkodawca pragnie otrzymać wynagrodzenie za udostępnienie swoich pieniędzy komuś nierzadko obcemu. Wynagrodzenie to zwykle podawane jest właśnie w postaci oprocentowania, a zatem procentowej części kwoty pożyczki, która należy się pożyczającemu. Oprocentowanie, jak łatwo zauważyć, podawane jest większości w skali rocznej. Istotnym jest także fakt, że od pewnego czasu w Polsce obowiązywać zaczęły "odsetki maksymalne", o czym będę pisać w kolejnych postach. 
Na koniec, chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną, bardzo istotną kwestię, która być może powinna pojawić się słowem wstępu. W przypadku pożyczki - w przeciwieństwie do kredytu - udzielający pożyczki, zobowiązuje się za sprawą umowy,  (art.720-724 Kodeksu Cywilnego) przenieść na własność biorącego pożyczkę jej przedmiot, którym swoją drogą mogą być nie tylko pieniądze, ale również produkty, surowce itp. 
Te podstawowe informacje o pożyczce, umożliwią rozróżnienie jej od kredytu, co spowoduje, że jasne będzie jakie mamy zobowiązania, a jakie prawa zaciągając ją. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz