niedziela, 18 września 2011

Czym jest kredyt konsumpcyjny? ABC Kredytobiorcy - cz.4.

Jak zostało nadmienione we wcześniejszych postach, kredyt konsumpcyjny jest rodzajem zadłużenia, które zaciągamy najczęściej i którego oferty i reklamy spotykamy również na porządku dziennym. 
Jak sama jego nazwa wskazuje, jest to kredyt kierowany do ludności, a zatem praktycznie każdego i dotyczy dóbr konsumpcyjnych. Próbując podać pełną definicję, możemy stwierdzić, iż kredyt konsumpcyjny jest kredytem, którego przedmiotem jest konkretny cel, potrzeba kredytobiorcy - towar konsumpcyjny, taki jak samochód, telewizor czy sprzęt AGD - a jego spłata należy do indywidualnych ustaleń między kredytobiorcą a bankiem. Dzięki temu zadłużeniu, kredytobiorca ma możliwość zakupu niezbędnego w danej chwili towaru, nie posiadając wystarczających środków własnych. Zabezpieczeniem dla kredytodawcy - banku, w tym przypadku są poręczyciele, a więc osoby, zobowiązujące się do pomocy w spłacie, gdy ta nie będzie możliwa przez właściwego kredytobiorcę lub dochody kredytobiorcy. Wysokość przyznawanego kredytu konsumpcyjnego, ściśle związana jest właśnie z nimi, zależy bowiem od zdolności spłaty kredytobiorcy - a więc tego jak długo oraz w jakich kwotach, będzie on mógł realizować zwrot zadłużenia. Tutaj zazwyczaj niezbędne są zaświadczenia o dochodach, a także umowy o pracę na czas, przynajmniej tak długi jak okres trwania umowy kredytowej. 
Kredyty konsumpcyjne można sklasyfikować pod względem formy ich udzielania oraz warunków spłaty.  Według pierwszego kryterium, wyróżnimy zatem kredyt gotówkowy oraz bezgotówkowy. Gotówkowe jego przyznanie, polega na wydaniu odpowiedniej sumy (gotówki)  bezpośrednio kredytobiorcy, bądź  przekazanie jej na jego rachunek bankowy. Jeśli chodzi o formę bezgotówkową, przebiega ona za pośrednictwem określonego sprzedawcy, któremu bank przekazuje odpowiednią sumę na opłacenie produktów, towarów zakupionych w ten sposób przez kredytobiorcę. W kwestii warunków spłaty wymienimy kredyty spłacane jednorazowo oraz konsumpcyjne kredyty ratalne
Warto mieć na względzie również fakt, iż kredyt konsumpcyjny nie jest korzyścią tylko dla kredytobiorcy. Na tym, iż zaciągamy takowe zadłużenie korzysta rzecz jasna bank, który w większości przypadków nakłada na nas obowiązek uiszczenia pewnej prowizji bądź oprocentowania kredytu, ale również producenci i sprzedawcy, zyskujący klienta, jaki bez możliwości powzięcia tegoż kredytu, nie skorzystałby z ich produktów. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz