wtorek, 20 września 2011

Linia kredytowa. ABC Kredytobiorcy cz. 6.

Linia kredytowa jest popularną nazwą kredytu w rachunku bieżącym. Jest to zadłużenie krótkoterminowe, którego umowa, w zależności od banku może ulegać zmianom. Przede wszystkim stopa procentowa będzie stała lub zmienna. W tym drugim przypadku, umowa musi określać na jakich zasadach zmiany będą następować. 
Mówiąc dokładniej, kredyt ten jest oddaniem przez bank, do dyspozycji kredytobiorcy określonej sumy  pieniędzy. A jeszcze prościej jest to limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca ma możliwość zadłużenia się, w określonym umową czasie. W związku z tym kredytobiorca obciążony będzie wieloma płatnościami, takimi jak prowizja czy odsetki. Kiedy upływa czas zadłużenia, bank nalicza odsetki karne. Kredyt tego typu, najbardziej korzystny jest dla osób, które nie mogą realnie przewidzieć swoich wydatków. Kredyt w rachunku bieżącym ma bowiem na celu, zapewnienie płynności finansowej w przypadku nagłych potrzeb. 
Warto wiedzieć, iż odsetki od kredytu, naliczane są wyłącznie wówczas, gdy kredytobiorca realnie skorzysta z odpowiedniej sumy, co nie jest konieczne. Z tego też względu, udzielanie kredytu w rachunku bieżącym jest dla banków, w zależności od sumy, większą bądź mniejszą trudnością. Musi on wówczas zatrzymywać rezerwy środków dla danego konta, nie wiedząc czy zostaną wykorzystane, a tym samym, czy na nich zarobi.  Dlatego też linia kredytowa przeznaczona jest dla najlepszych klientów banku, którzy nie posiadają żadnych zaległości w spłacie zadłużeń, prezentujących czystą historię kredytową


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz