środa, 21 września 2011

Sprzedaż ratalna - ABC Kredytobiorcy cz. 7

Sprzedaż ratalna, dotyczy chyba każdego z nas. Przez całe życie, choć raz wzięliśmy niezbędny nam przedmiot na raty, pragnąc mieć go szybciej, niż zdążymy uzbierać pieniądze. Sprzedaż ratalna jest szczególnym rodzajem kredytu towarowego, udzielanego przez bank, za pośrednictwem instytucji finansowej oraz sprzedawcy, konsumentowi. Chcąc przybliżyć ogólne zasady działania takiej formy zadłużenia, przedstawię właściwości ów kredytu.
Zacząć należy od tego, że kredyt towarowy, spotkać można również jako kupiecki bądź handlowy. Określenia te stosuje się wymiennie, dlatego też często, w zależności od instytucji, używa się ich wszystkich. Najlepiej oddając jego istotę można rzec, że pozwala on prowadzić działalność wówczas, gdy potencjalni odbiorcy (konsumenci), nie posiadają odpowiednich sum, by zakupić oferowane towary, w sytuacji, gdy sprzedawcy nie mają możliwości sprzedaży towarów odbiorcom, którzy zapłacą gotówką. Tak wygląda to ze strony sprzedawcy. Czym jednak zadłużenie ów jest z naszej strony? Najprościej rzecz ujmując, jest to odroczenie zapłaty dostawcy, sprzedawcy itp. Zgodnie z podpisywaną przez nas umową, mamy prawo zapłacić za towar z opóźnieniem. Pamiętajmy jednak, iż jest to kredyt krótkoterminowy, odroczenie nie będzie więc zbyt długie. W wielu przypadkach wielkość kredytu, a zatem jego koszty, wzrastają z wielkością dokonywanych zakupów. Poziom finansowania kredytem kupieckim, a więc wielkość zadłużenia, jaką możemy zaciągnąć, zależy od wielu czynników, z czego najistotniejszymi są rodzaj branży, stan gospodarki, a także akceptowane obustronnie warunki współpracy.
Jak wygląda jednak sam proces zapłaty? Sprzedawca, umożliwiając odroczenie płatności, oczekuje od nas uiszczenia opłaty, powiększonej o odsetki, w wysokości zawartej w umowie. Czasami, umowy skonstruowane są tak, iż płacąc w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie płacimy mniej, przekraczając ów termin płacimy więcej.
Zanim zdecydujemy się jednak na ten, bądź jakikolwiek inny, sposób finansowania/zaciągania zadłużeń krótkoterminowych, warto zwrócić uwagę na najistotniejszą sprawę, a zatem jego koszty. Aby wyciągnąć właściwe wnioski oraz odpowiednio ocenić wysokość opłat, płynących z zaciągnięcia danego zadłużenia, należy:
  • Zidentyfikować wielkość wszystkich obciążeń, zawartych w umowie - wielkości procentowe, podstawę od jakiej będzie ów procent naliczany oraz w jakich sytuacjach płatność ta zostanie naliczona. 
  • Ustalić rzeczywisty okres kredytowania - a zatem na jak długo faktycznie udzielony zostanie kredyt.
  • Określić dokładnie sumę, która pozostawiona zostaje do dyspozycji kredytobiorcy. 
  • Prześledzić dokładnie sposób spłaty, by określić jednoznacznie opłacalność kapitalizacji odsetek. 

Co więcej należy mieć świadomość, że koszty to ważne, ale nie jedyne kryterium wyboru odpowiedniego źródła finansowania. Ważne jest również to jak szybko będziemy mogli korzystać z sumy, bądź sprzętów, które są przedmiotem umowy, a także potencjalne zagrożenie płynące z zmiany warunków kredytowych  lub z opóźnienia w spłacie rat.
Dokonując uważnej lektury umowy oraz zadając wiele pytań, zanim ostatecznie zdecydujemy się na zadłużenie, jesteśmy w stanie wykryć wszelkie nieatrakcyjne dla nas aspekty, płynące z umów kredytowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz