piątek, 23 września 2011

Umowa kredytowa - ABC Kredytobiorcy cz. 9

Kiedy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu, umowa kredytowa, okazuje się być najważniejszym dokumentem, który być może uchroni nas przed popełnieniem błędów i wplątaniu się w kłopoty finansowe. Aby to było jednak możliwe, musimy dokładnie wiedzieć, jak taka umowa powinna wyglądać. To pozwoli nam porównać jej poprawną formę, z tą, którą otrzymamy do podpisania, w chwili zaciągania zadłużenia. Trzeba pamiętać, by dokładnie zapoznać się z każdym punktem , pytając o wszystko co nie jest jasne. Ogólnie rzecz ujmując umowa kredytowa, musi zawierać pewne elementy, precyzując konkretne warunki, pośród których, znajdują się przede wszystkim:
 • oznaczenie stron umowy, a zatem, kto - jaki bank, udziela kredytu komu,
 • kwota kredytu, 
 • waluta kredytu, 
 • przeznaczenie kredytu, czyli cel, na który zostanie przeznaczona otrzymana suma, 
 • termin, w którym kredyt zostanie oddany do dyspozycji kredytobiorcy, 
 • okres karencji, w przypadku problemów i opóźnień spłaty,
 • terminy, w jakich należy spłacać konkretne części kapitałowe kredytu oraz odsetki, 
 • wysokość odsetek i pozostałych kosztów kredytu, 
 • forma zabezpieczenia - jeśli występuje - ruchomość, nieruchomość, poręczyciel itp. , 
 • konsekwencje, wynikające z niewywiązania się z umowy oraz płatności, 
 • warunki na jakich umowa może zostać wypowiedziana, 
 • informacje o możliwości, bądź jej braku, dokonywania zmian w umowie, 
 • warunki dodatkowe umowy.

Należy pamiętać, że składniki umowy, wymienione wyżej, są elementami podstawowymi i w wielu przypadkach niewystarczającymi, do tego by umowa była poprawna, a zarazem korzystna. I tak na przykład,  w kwestii zaciągania kredytu dewizowego, określone muszą zostać jeszcze, takie sprawy jak kurs wymiany waluty  obowiązujący dla rat czy odsetek.
Analizując wymienione elementy, można zauważyć, że w przypadku osób o stabilnej sytuacji materialnej, a zatem prezentujących płynność finansową, bank nie ingeruje znacząco w ich działalność, jednak kiedy kredytobiorcą zostaje klient o niskich dochodach, musi akceptować on ograniczenia samodzielności, jakie narzuca mu bank i przyjąć w pełni jego warunki. 

Nadmienię jeszcze, iż suma kredytu, może zostać przekazana kredytobiorcy, w formie przelewu na rachunek jego lub wskazanej osoby, realizacji zleceń płatniczych lub czeku gotówkowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz