piątek, 16 września 2011

Czym jest kredyt? ABC Kredytobiorcy - cz.2.

W przeciwieństwie do pożyczki, kredyt jest tylko oddaniem do dyspozycji określonej wartości pieniężnej przez kredytodawcę na rzecz kredytobiorcy. Co więcej, przedmiotem kredytu, mogą być wyłącznie środki pieniężne. Stroną udzielającą kredytu ma prawo zostać wyłącznie bank - wykorzystuje on bowiem chwilowo wolne środki z depozytów, powierzonych mu przez innych klientów - z tego też względu, umowa kredytowa, warunkowana jest prawem bankowym. Kredyt występuje tylko w formie bezgotówkowej, jako zapis na rachunku bankowym. Jeśli chodzi o umowę kredytową, należy pamiętać, iż muszą w niej być zawarte obligatoryjne wytyczne, dotyczące czasu trwania umowy, wysokości odsetek oraz prowizji, konkretnych terminów ich spłaty, a także celu, na jaki zostaje zadłużenie zaciągnięte. Musi być ona rzecz jasna - w przeciwieństwie do umowy pożyczki - sporządzona na piśmie. Warto również wspomnieć, iż umowa kredytowa jest umową konsensualną, dwustronnie obowiązującą. Oznacza to więc, iż obowiązuje obie ze stron, a dochodzi do skutku już w chwili jej zawarcia. W tym miejscu nadmienić trzeba jednak, że przekazanie pieniędzy kredytobiorcy jest tylko elementem wypełnienia postanowień umowy, a nie przesłanką, niezbędną do jej zawarcia. Możliwe jest bowiem, iż środki pieniężne, zostaną dostarczone na rachunek drugiej strony, dopiero w kilka dni po jej zawarciu, co również powinno zostać określone w umowie. Podpisując ją, zobowiązujemy się również do zapłaty wynagrodzenia wierzyciela, a zatem odsetek od kwoty, którą pożyczyliśmy, odsetek od ewentualnych opóźnień spłat oraz często występujących prowizji od udzielonego kredytu. Należy pamiętać, iż my, jako klienci banku, otrzymujemy już gotową umowę kredytową, z którą - choć często są obszerne - warto dokładnie się zapoznać. To bank bowiem określa warunki kredytu, a tym samym jest uprawniony do nadzorowania korzystania z niego.
Jeśli chodzi o samo przyznanie kredytu, ściśle związane jest ze zdolnością kredytową, od której większość banków je uzależnia. Istotnym staje się mimo tego fakt, że posiadanie zdolności kredytowej nie zobowiązuje banku do udzielenia kredytu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz