poniedziałek, 19 września 2011

Czym jest kredyt lombardowy? ABC Kredytobiorcy - cz.5.


Kredyt lombardowy jest jedną z wielu możliwości, zaciągnięcia zadłużenia przez osoby, nieposiadające zdolności kredytowej - a zatem mające na koncie inne długi, nieterminowe spłaty zadłużeń, czy zwyczajnie osoby bezrobotne. Mimo że dla wielu jest to jedyny sposób wyjścia z tarapatów finansowych, kredyt ten nie jest korzystny.
Zacząć należy od tego, iż udzielany jest on pod zastaw pewnych ruchomości, a zatem papierów wartościowych, biżuterii, metali szlachetnych, sprzętów itp. przedmiotów, których przechowywanie nie będzie dla banku problemem, a których sprzedaż w razie niespłacenia zadłużenia, również nie przysporzy trudności. Istotnym faktem jest także to, iż czas trwania umowy to okres, w którym bank przejmuje zastaw i jednocześnie zostaje uprawniony do jego sprzedaży, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku spłaty zadłużenia. Kredyt ten jest kredytem o wysokim oprocentowaniu, udzielanym na krótki termin, zwykle od kilku tygodni, do trzech miesięcy. W zależności od płynności zabezpieczenia przedstawianego przez kredytobiorcę, wysokość przyznanego zadłużenia wahać się będzie od 20 do 80% jego wartości. Co więcej bank z góry pobiera odsetki za udzielenie takowego wsparcia finansowego, wypłacając kwotę mniejszą niż rzeczywista wartość zastawu. Oprocentowanie tegoż kredytu jest wysokie, a zatem kredytobiorca oddaje zazwyczaj kwotę dużo wyższą niż pożyczył. 
Warto nadmienić również, iż nie można mylić kredytu lombardowego banku komercyjnego, o którym cały czas mowa, z kredytem lombardowym banku centralnego, który udzielany jest wyłącznie przez bank centralny, wyłącznie bankom komercyjnym, w oparciu o papiery wartościowe. 
Kredyt lombardowy prawdopodobnie często mylony bywa z pożyczką lombardową, która udzielana jest przez instytucje, zwane lombardami. Tego rodzaju pożyczki - pod zastaw - w każdym lombardzie przedstawiają inne warunki, zarówno spłaty, jak i samego zaciągnięcia zadłużenia. Odmienne są również przedmioty, jakie mogą stać się zabezpieczeniem pożyczki, choć zgodny pozostaje fakt, iż pożyczka tego typu również rzadko kiedy jest korzystna dla pożyczkobiorcy, a instytucja jej udzielająca ma prawo sprzedaży dobra, w momencie nieoddania należności. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz